Nếu có bất kì thắc hay khiếu nại về đơn hàng hoặc sản phẩm, quý khách vui lòng liên hệ qua số điện thoại:

  • Hoàng Anh: 0376.046.850
  • Email: Hicosmetics4u@gmail.com
  • Fanpage: https://www.facebook.com/hicos4u/